Бізнес-довідник Print

 

Словничок за темою «Кредит» 


Овердрафт - кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку коштів клієнта-позичальника грошей. У цьому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок. Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що в погашення заборгованості направляються всі суми, які надходять на рахунок клієнта. Іноді надається пільговий період користування овердрафтом, протягом якого відсотки за використання кредиту не нараховуються.
Для фізичних осіб трактування описуваного поняття інше:

Овердрафт (кредит-овердрафт) - це кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з'являється тимчасова потреба в грошових коштах.


Пролонгація - збільшення терміну користування кредитом.


Кредитна лінія - кредит, який видається певними сумами, при цьому кредитна лінія може бути поновлювана так і не відновлювана.


Транш  - певна сума кредиту в рамках кредитної лінії.


Кредитор - сторона в кредитних відносинах, що надає кошти (кредитні ресурси) на умовах повернення, терміновості і платності.


Позичальник -  сторона за кредитними відносинами, яка одержує кредит і приймає на себе зобов'язання повернути у встановлений термін надану вартість і сплатити відсоток за час користування позичкою.

 
Порука - гарантія суб'єкта (поручителя) перед кредитором за те, що боржник виконає своє зобов'язання перед цим кредитором. Відносини поруки за загальним правилом виникають в результаті укладення особливого договору - договору поруки. Оскільки сам по собі договір поруки неодмінно створює зобов'язання для поручителя, обов'язкової стороною цього виду договору є поручитель. Іншою стороною договору поруки може бути як кредитор за основним зобов'язанням, так і будь-яка інша особа, включаючи і боржника. У тому випадку, коли договір поруки укладений поручителем не з кредитором, такий договір носить характер договору на користь третьої особи - кредитора.

Застава - майно або інші цінності, що знаходяться у власності заставника.

 

Бізнесова абетка

Агресивний маркетинг – така система управління бізнесом, коли ринок освоюється новими, нестандартними прийомами.

Асортимент – набір продукції чи послуг за видами, найменуваннями, сортами, марками, розміром і т. д..

Біржа – установа, де займаються продажем валюти, товарів, цінних паперів.

Бренд – теж саме, що й торгова марка. Назва, термін, знак чи дизайн, а також їх комбінації, які вирізняють такі ж або схожі товари (послуги) від інших фірм.

Бюджет – розрахунок очікуваних доходів та витрат держави, організації, фірм та громадян.

Демпінг – штучне зниження цін на товари чи послуги з метою позбавлення конкурентів на ринку.

Дивіденди – частина прибутку, отримана акціонерним товариством, яка підлягає розподілу серед акціонерів (власників акцій).

Конкурентоспроможність (товару, ціни) – порівняння якості, ціни та інших параметрів товару по відношенню до товару-конкурента.

Інвестиції – довгостроковий вклад капіталу в будь-яке підприємство з метою отримання прибутку.

Маркетинг – така система організації  та управління діяльністю фірми, при якій відбувається максимально можливе задоволення попиту користувачів.

Патент – документ, який видає держава приватній особі, фірмі і визнає за ним право на виняткове використання ним винаходу протягом встановленого терміну.

Пін-код – абсолютно секретний набір цифр, який слід набрати на кнопках банкомата для отримання грошей.

Слоган – рекламний девіз, коротка, емоційно забарвлена фраза, призначена для упізнавання образу чи товару.

Товарний знак, торгова марка – зображення чи символ на упаковці товару, який допомагає покупцю виділити цей товар серед інших.

Франчайзинг – така дія, коли якісним, але нікому невідомим продуктам (товарам чи послугам) присвоює своє ім`я  відомий бренд.

Штраф – стягнення грошей за порушення закону.