Головна сторінка Секрет успіху
Секрети бізнесового успіху
Формула мільйонера Print

Рецепт успіху від…

 

Генрі Форда

«Ентузіазм – це сила, яка направляє ваші надії до зірок. Це блиск у ваших очах, це особлива хватка у руці, заряд непереборної волі  та енергія, яка реалізує ваші ідеї.»

 

Браяна Трейсі

«Життя людини стає справді великим, коли вона встановлює для себе мету, у яку по-справжньому вірить, до якої по-справжньому прагне, і якій віддає все своє серце і душу.»

 

Гілберта Арландуоте

«Коли стрілок не поцілює у мішень, він шукає помилку насамперед у собі. Причиною промаху при стрільбі ніколи не є мішень. Щоб покращити попадання у ціль покращуйте себе»

 

Еріка Баттерворта

«Багатство – це не просто володіння різними предметами. Це усвідомлення, яке притягує ці предмети. Багатство – це спосіб життя і спосіб мислення, а не лише гроші і речі. Бідність – це також спосіб життя і спосіб мислення, а не нестача грошей чи речей.»

 

Джеймса Лі Валентайна

«Багато хто вважає, що їхньою найбільшою перевагою є гроші, але вони помиляються. Навіть якщо ви втратите частину грошей, у вас все ще буде можливість збільшити їхню суму, навіть набагато більше, ніж раніше. Але якщо ви втратите час, він вже не повернеться. Ви просто втратите частину свого життя, і жодні гроші вам його не повернуть. Тому витрачайте час з мудрістю. Керуйте часом, розставляючи пріоритети у своїх задачах.»

 
Бізнес-довідник Print

 

Словничок за темою «Кредит» 


Овердрафт - кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку коштів клієнта-позичальника грошей. У цьому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок. Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що в погашення заборгованості направляються всі суми, які надходять на рахунок клієнта. Іноді надається пільговий період користування овердрафтом, протягом якого відсотки за використання кредиту не нараховуються.
Для фізичних осіб трактування описуваного поняття інше:

Овердрафт (кредит-овердрафт) - це кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з'являється тимчасова потреба в грошових коштах.


Пролонгація - збільшення терміну користування кредитом.


Кредитна лінія - кредит, який видається певними сумами, при цьому кредитна лінія може бути поновлювана так і не відновлювана.


Транш  - певна сума кредиту в рамках кредитної лінії.


Кредитор - сторона в кредитних відносинах, що надає кошти (кредитні ресурси) на умовах повернення, терміновості і платності.


Позичальник -  сторона за кредитними відносинами, яка одержує кредит і приймає на себе зобов'язання повернути у встановлений термін надану вартість і сплатити відсоток за час користування позичкою.

 
Порука - гарантія суб'єкта (поручителя) перед кредитором за те, що боржник виконає своє зобов'язання перед цим кредитором. Відносини поруки за загальним правилом виникають в результаті укладення особливого договору - договору поруки. Оскільки сам по собі договір поруки неодмінно створює зобов'язання для поручителя, обов'язкової стороною цього виду договору є поручитель. Іншою стороною договору поруки може бути як кредитор за основним зобов'язанням, так і будь-яка інша особа, включаючи і боржника. У тому випадку, коли договір поруки укладений поручителем не з кредитором, такий договір носить характер договору на користь третьої особи - кредитора.

Застава - майно або інші цінності, що знаходяться у власності заставника.

 

Бізнесова абетка

Агресивний маркетинг – така система управління бізнесом, коли ринок освоюється новими, нестандартними прийомами.

Асортимент – набір продукції чи послуг за видами, найменуваннями, сортами, марками, розміром і т. д..

Біржа – установа, де займаються продажем валюти, товарів, цінних паперів.

Бренд – теж саме, що й торгова марка. Назва, термін, знак чи дизайн, а також їх комбінації, які вирізняють такі ж або схожі товари (послуги) від інших фірм.

Бюджет – розрахунок очікуваних доходів та витрат держави, організації, фірм та громадян.

Демпінг – штучне зниження цін на товари чи послуги з метою позбавлення конкурентів на ринку.

Дивіденди – частина прибутку, отримана акціонерним товариством, яка підлягає розподілу серед акціонерів (власників акцій).

Конкурентоспроможність (товару, ціни) – порівняння якості, ціни та інших параметрів товару по відношенню до товару-конкурента.

Інвестиції – довгостроковий вклад капіталу в будь-яке підприємство з метою отримання прибутку.

Маркетинг – така система організації  та управління діяльністю фірми, при якій відбувається максимально можливе задоволення попиту користувачів.

Патент – документ, який видає держава приватній особі, фірмі і визнає за ним право на виняткове використання ним винаходу протягом встановленого терміну.

Пін-код – абсолютно секретний набір цифр, який слід набрати на кнопках банкомата для отримання грошей.

Слоган – рекламний девіз, коротка, емоційно забарвлена фраза, призначена для упізнавання образу чи товару.

Товарний знак, торгова марка – зображення чи символ на упаковці товару, який допомагає покупцю виділити цей товар серед інших.

Франчайзинг – така дія, коли якісним, але нікому невідомим продуктам (товарам чи послугам) присвоює своє ім`я  відомий бренд.

Штраф – стягнення грошей за порушення закону.